artykuł nr 1

Podatek rolny w 2021 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie
podatki.gov.pl.
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca stycznia 2021 r. oraz korekty złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Załączniki:
Informacja o gruntach 49 KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 35 KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 34 KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 32 KB
Informacja o gruntach 24 KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 20 KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 19 KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 18 KB
Deklaracja na podatek rolny 64 KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 35 KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 34 KB
Deklaracja na podatek rolny 39 KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 20 KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 19 KB
Uchwała nr XXI/113/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. 218 KB
Uchwała nr XII/61/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 186 KB
Uchwała nr XLIII/231/2018 z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 185 KB