artykuł nr 1

Uchwała nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skomlin na lata 2021-2025.

Załączniki:
Treść uchwały MB