artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno - sportowego.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmujące miejscowości: Skomlin – ul. Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów i Toplin.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy paliwa

Dostawa oleju napędowego w ilości około 16 000 litrów dla Urzędu Gminy w Skomlinie poprzez tankowanie na stacji paliw Dostawcy położonej nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie - część I Rozbudowa istniejącego budynku - etap I fundamenty.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Usługa dowozu uczniów Zespołu Szkół w Skomlinie w roku szkolnym 2010/2011