artykuł nr 1

Druk dotyczący wydania zaświadczenia

Załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia 214 KB
artykuł nr 2

Druk dotyczący wydania decyzji o warunkach zabudowy

artykuł nr 3

Druk dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

artykuł nr 4

Druki dotyczące podatku od nieruchomości

artykuł nr 5

Druki dotyczące informacji o gruntach