artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/163/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 29 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/163/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skomlin

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne

Załączniki:
Treść zarządzenia 399 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Skomlin

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 05 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Skomlin.

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
Treść zarządzenia 22 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Załączniki:
Treść zarządzenia 397 KB
Treść zarządzenia 19 KB