artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Skomlin oraz podległych jednostek

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Skomlin oraz podległych jednostek

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w 2017 roku

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Skomlin gmina Skomlin

Ze względu na duży rozmiar dokumentacji projektowej należy wszystkie archiwa (pliki rar) pobrać i zapisać w jednym katalogu.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią scieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Wróblew.

Ze względu na duży rozmiar dokumentacji projektowej należy wszystkie archiwa (pliki rar) pobrać i zapisać w jednym katalogu.