artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa miału węglowego do kotłowni Gminy Skomlin.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa miału węglowego do kotłowni Urzędu Gminy i Przedszkola Publicznego w Skomlinie.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Skomlin w roku 2012.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Skomlin do  Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2012/2013

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
Wyjaśnienia do SIWZ(doc) 25 KB
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ(doc) 32 KB
Przebudowa pochylni kosztorys nakładczy (pdf) 109 KB
Wewnętrzna instalacja c.o kosztorys nakładczy część ogólna (pdf) 162 KB
Wewnętrzna instalacja c.o kosztorys nakładczy część rehabilitacja (pdf) 123 KB
Wentylacja mechaniczna kosztorys nakładczy część ogólna (pdf) 116 KB
Wentylacja mechaniczna kosztorys nakładczy część rehabilitacja (pdf) 171 KB
Wewnętrzna instalacja elektryczna kosztorys nakładczy część ogólna (pdf) 124 KB
Wewnętrzna instalacja elektryczna kosztorys nakładczy część rehabilitacja (pdf) 130 KB
Wewnętrzna instalacja wodno- kanalizacyjna kosztorys nakładczy część ogólna (pdf) 168 KB
Wewnętrzna instalacja wodno- kanalizacyjna kosztorys nakładczy część rehabilitacja (pdf) 154 KB
Kosztorys budowlany nakładczy- cz. ogólna (pdf.) 169 KB
Kosztorys budowlany nakładczy- cz. rehabilitacja (pdf.) 171 KB
Przychodnia Skomlin zestawienie stolarki (pdf.) 352 KB
Przychodnia Skomlin szczegół C (pdf.) 248 KB
Przychodnia Skomlin szczegół B (pdf.) 320 KB
Przychodnia Skomlin szczegół A (pdf.) 290 KB
Przychodnia Skomlin rzut stropu (pdf.) 987 KB
Przychodnia Skomlin rzut pochylni (pdf.) 306 KB
Przychodnia Skomlin rzut parteru (pdf.) MB
Przychodnia Skomlin rzut parteru- inwentaryzacja (pdf.) 886 KB
Przychodnia Skomlin rzut fundamentów (pdf.) 740 KB
Przychodnia Skomlin rzut fundamentów pochylni (pdf.) 281 KB
Przychodnia Skomlin rzut dachu- inwentaryzacja (pdf.) 341 KB
Przychodnia Skomlin przekrój pionowy- inwentaryzacja (pdf.) 418 KB
Przychodnia Skomlin przekrój pionowy (pdf.) MB
Przychodnia Skomlin przekrój pionowy pochylni (pdf.) 300 KB
Przychodnia Skomlin elewacja zachodnia- inwentaryzacja (pdf.) 198 KB
Przychodnia Skomlin elewacje boczne (pdf) 343 KB
Przychodnia Skomlin elewacja wschodnia (pdf.) 201 KB
Przychodnia Skomlin elewacja północna 1. (pdf.) 309 KB
Przychodnia Skomlin elewacja północna (pdf.) 381 KB
Przychodnia Skomlin elewacja południowa (pdf.) 393 KB
Przychodnia Skomlin elewacja południowa- inwentaryzacja (pdf.) 199 KB
Przychodnia Skomlin elewacja północna- inwentaryzacja (pdf.) 200 KB
Przychodnia Skomlin elewacja południowa (pdf.) 306 KB
Przychodnia Skomlin elewacje boczne (pdf.) 311 KB
dokumentacja techniczna (doc.) 556 KB
SIWZ (doc.) 223 KB
Ogłoszenie o zamówieniu(doc) 56 KB
Specyfikacja wodno- kanalizacyjna (pdf) 43 KB
Specyfikacja techniczna wentylacja (pdf) 39 KB
Specyfikacja techniczna c. o. (pdf) 46 KB
Rys. 7 (pdf) 109 KB
Rys. 6 (pdf) 308 KB
Rys. 5 (pdf) 137 KB
Rys. 4 (pdf) 261 KB
Rys. 3 (pdf) 307 KB
Rys. 2 (pdf) 127 KB
Rys. 1 (pdf) 139 KB
Wyniki obliczeń 2 (pdf) 39 KB
Wyniki obliczeń 1 (pdf) 18 KB
Przychodnia Skomlin schemat rozdzielni głównej (pdf) 106 KB
Przychodnia Skomlin schemat R2 (pdf) 120 KB
Przychodnia Skomlin schemat R1 (pdf) 124 KB
Przychodnia Skomlin rzut parteru (pdf) 356 KB
Przychodnia Skomlin opis techniczny (pdf) 44 KB
Przychodnia schemat instalacji odgromowej (pdf) 129 KB
Przychodnia Skomlin rzut parteru (pdf) 329 KB
Opis techniczny (pdf) 51 KB
Obliczenia wentylacja (pdf) 41 KB
Specyfikacja techniczna (pdf.) 749 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty(doc) 42 KB